پیشگیری از آبستنی در گربه

دلیل صاحب گربه برای عقیم سازی چیست؟

هستند کسانیکه با درخواست جلوگیری و پیشگیری از آبستنی در گربه شان به دامپزشک مراجعه می کنند و توانایی نگهداری گربه آبستن را ندارند.

این درخواست می تواند به دلایل گوناگونی مطرح شود، از دلایل اجتماعی و کمبود جا در زندگی آپارتمانی امروزه گرفته تا دلایل روحی و روانی.

در برخی مواقع این درخواست ریشه در رفتارهای خودسرانه و خطرناک و ناهنجار گربه نر یا ماده در محیط بیرون و پیاده روی داشته و صاحب دام تمایل دارد حیوانی مطیع و آرام را داشته باشد.

پیشگیری از آبستنی در گربه به روش های مختلفی قابل انجام است:

  • اخته کردن گربه نر
  • عقیم سازی گربه ماده
  • استفاده از قرص های ضدبارداری

توجه داشته باشید که در برخی مواقع نباید گربه ماده را عقیم کرد:

  • گربه را قبل از سه ماهگی اخته نکنید.
  • از عقیم سازی گربه ماده در طول دوره فحلی جدا بپرهیزید چرا که بدلیل بالا بودن سطح هورمون های جنسی در خون و در نتیجه پرخونی اندام های جنسی، احتمال خونریزی شدید و تلف شدن بالا میباشد.
  • دامپزشکان خصوصا در بعد از چهار هفتگی آبستنی از عقیم سازی گربه آبستن امتناع می کنند. البته چنانچه لگنچه بطور مادرزادی ناهنجاری داشته باشد چاره ای به جز عقیم کردن در دوره آبستنی نیست.

داروهای مورد استفاده برای پیشگیری از آبستنی در گربه

  • مژسترول استات
  • مدروکسی پروژسترون استات
  • پرولیژستونل